در حال بارگذاری...


هزینه ارسال

کلیه مناطق شهر تهران تحت پوشش کنکوک قرار دارند.

کنکوک محدوده ای را به عنوان محدوده کنکوک در نقشه فوق معرفی کرده است. لیکن کلیه مناطق شهر تهران حتی خارج از محدوده کنکوک تحت پوشش سرویس دهی کنکوک قراردارند.

محدوده کنکوک همانطور که در نقشه فوق ملاحظه میکنید بدین شرح است: از شرق تا اتوبان باقری، از غرب تا اتوبان مدرس، ازشمال تا اتوبان صدر و بابایی، از جنوب تا اتوبان رسالت

هزینه ارسال سفارشات به شرح زیر می باشد:

- هزینه ارسال سفارشات در محدوده کنکوک 5,000 تومان و برای سفارشات بالای 150,000 تومان در این محدوده رایگان می باشد.

- هزینه ارسال سفارشات در خارج از محدوده کنکوک 10,000 تومان و برای سفارشات بالای 300,000 تومان در خارج از محدوده رایگان می باشد.

حداقل مبلغ سفارش در سایت کنکوک 75,000 تومان میباشد.