در حال بارگذاری...

انتخاب گروه اصلی محصولات
انتخاب محصولات
سبزی قورمه سرخ شده
سبزی قورمه سرخ شده
بسته 900 گرمی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه سرخ شده (فریز)
سبزی قورمه سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی34,900تومان
اکسپرس
 قورمه سرخ شده (پرسرخ)
قورمه سرخ شده (پرسرخ)
بسته 550 گرمی79,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 قورمه سرخ شده (پرسرخ) (فریز)
قورمه سرخ شده (پرسرخ) (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی76,900تومان
اکسپرس
 نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
بسته 900 گرمی59,900تومان
اکسپرس
 نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی قلیه سرخ شده
سبزی قلیه سرخ شده
بسته 900 گرمی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قلیه سرخ شده (فریز)
سبزی قلیه سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی قورمه سرخ شده
سبزی قورمه سرخ شده
ظرف 900 گرمی69,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
ظرف 900 گرمی139,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی نعنا جعفری سرخ شده
سبزی نعنا جعفری سرخ شده
ظرف 900 گرمی69,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قلیه سرخ شده
سبزی قلیه سرخ شده
ظرف 900 گرمی69,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز سرخ شده
لوبیا سبز سرخ شده
بسته 900 گرمی53,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز سرخ شده (فریز)
لوبیا سبز سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی29,900تومان
اکسپرس
لوبیا آب گوجه ای
لوبیا آب گوجه ای
بسته یک کیلویی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا آب گوجه ای (فریز)
لوبیا آب گوجه ای (فریز)
بسته یک کیلویی59,900تومان
اکسپرس
کدو سرخ شده
کدو سرخ شده
بسته 900 گرمی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کدو حلقه ای سرخ شده
کدو حلقه ای سرخ شده
بسته 900 گرمی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان سرخ شده
بادمجان سرخ شده
بسته 900 گرمی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان سرخ شده (فریز)
بادمجان سرخ شده (فریز)
بسته 900 گرمی39,900تومان
اکسپرس
بادمجان حلقه ای سرخ شده
بادمجان حلقه ای سرخ شده
بسته 900 گرمی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان حلقه ای سرخ شده (فریز)
بادمجان حلقه ای سرخ شده (فریز)
بسته 900 گرمی59,900تومان
اکسپرس
بادمجان کبابی
بادمجان کبابی
بسته یک کیلویی44,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان کبابی (فریز)
بادمجان کبابی (فریز)
بسته یک کیلویی44,900تومان
اکسپرس
کرفس سرخ شده
کرفس سرخ شده
بسته 800 گرمی43,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس سرخ شده (فریز)
کرفس سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی28,900تومان
اکسپرس
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
بسته 600 گرمی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی35,900تومان
اکسپرس
پیاز داغ نگینی
پیاز داغ نگینی
بسته 400 گرمی49,900تومان
اکسپرس
پیاز داغ نگینی اعلا
پیاز داغ نگینی اعلا
بسته 400 گرمی69,900تومان
اکسپرس
پیازداغ خلالی
پیازداغ خلالی
بسته 400 گرمی49,900تومان
اکسپرس
پیاز داغ خلالی اعلا
پیاز داغ خلالی اعلا
بسته 400 گرمی69,900تومان
اکسپرس
پیاز کاراملی
پیاز کاراملی
بسته 400 گرمی45,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سیر داغ
سیر داغ
بسته 100 گرمی19,900تومان
اکسپرس
سیر داغ
سیر داغ
بسته 200 گرمی45,900تومان
اکسپرس
سیب زمینی خلالی (استراگانفی)
سیب زمینی خلالی (استراگانفی)
ظرف 180 گرمی28,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج خلالی سرخ شده
هویج خلالی سرخ شده
بسته 120 گرمی44,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی آش تازه
سبزی آش تازه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی آش تازه
سبزی آش تازه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی آش (فریز)
سبزی آش (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
سبزی آش دوغ
سبزی آش دوغ
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی آش دوغ
سبزی آش دوغ
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو تازه
سبزی پلو تازه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو تازه
سبزی پلو تازه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو (فریز)
سبزی پلو (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
سبزی پلو با سیر
سبزی پلو با سیر
بسته 900 گرمی24,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو با سیر
سبزی پلو با سیر
بسته وکیوم 500 گرمی15,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو تازه
سبزی کوکو تازه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو تازه
سبزی کوکو تازه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو (فریز)
سبزی کوکو (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
سبزی کوکو با سیر
سبزی کوکو با سیر
بسته 900 گرمی24,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو با سیر
سبزی کوکو با سیر
بسته وکیوم 500 گرمی15,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی  سوپ تازه با ساقه
سبزی سوپ تازه با ساقه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی سوپ تازه با ساقه
سبزی سوپ تازه با ساقه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
اسفناج تازه
اسفناج تازه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
اسفناج تازه
اسفناج تازه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
جعفری تازه  با ساقه
جعفری تازه با ساقه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
جعفری تازه با ساقه
جعفری تازه با ساقه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
گشنیز با ساقه (فریز)
گشنیز با ساقه (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
شوید تازه با ساقه
شوید تازه با ساقه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید تازه با ساقه
شوید تازه با ساقه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید  با ساقه (فریز)
شوید با ساقه (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
سبزی قورمه تازه
سبزی قورمه تازه
بسته 900 گرمی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه تازه
سبزی قورمه تازه
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه تازه (فریز)
سبزی قورمه تازه (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی14,900تومان
اکسپرس
برگ کرفس
برگ کرفس
بسته 500 گرمی15,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
برگ کرفس
برگ کرفس
بسته وکیوم 400 گرمی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده با برگ
کرفس خرد شده با برگ
بسته یک کیلویی35,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده با برگ
کرفس خرد شده با برگ
بسته وکیوم 500 گرمی18,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده
کرفس خرد شده
بسته یک کیلویی36,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده
کرفس خرد شده
بسته وکیوم 500 گرمی19,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده
لوبیا سبز خرد شده
بسته یک کیلویی41,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده
لوبیا سبز خرد شده
بسته وکیوم 500 گرمی21,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
بسته یک کیلویی44,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
بسته وکیوم 500 گرمی24,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج خلالی ریز (رنده)
هویج خلالی ریز (رنده)
بسته 500 گرمی25,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج خلالی ریز (رنده)
هویج خلالی ریز (رنده)
بسته وکیوم 500 گرمی27,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج حلقه ای
هویج حلقه ای
بسته 500 گرمی25,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج حلقه ای
هویج حلقه ای
بسته وکیوم 500 گرمی27,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
بسته یک کیلویی79,900تومان
اکسپرس
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
بسته وکیوم 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
غوره پاک شده (فریز)
غوره پاک شده (فریز)
بسته یک کیلویی85,900تومان
اکسپرس
غوره پاک شده (فریز)
غوره پاک شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی44,900تومان
اکسپرس
غوره در آب نمک
غوره در آب نمک
بطری 950 گرمی45,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
آلبالو بدون هسته (فریز)
آلبالو بدون هسته (فریز)
بسته یک کیلویی89,900تومان
اکسپرس
باقالی قاتق
باقالی قاتق
بسته یک کیلویی57,900تومان
اکسپرس
باقالی قاتق
باقالی قاتق
بسته وکیوم 500 گرمی29,900تومان
اکسپرس
باقالی سبز پاک شده (فریز)
باقالی سبز پاک شده (فریز)
بسته یک کیلویی109,900تومان
اکسپرس
باقالی سبز پاک شده (فریز)
باقالی سبز پاک شده (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی59,900تومان
اکسپرس
ذرت
ذرت
بسته یک کیلویی79,900تومان
اکسپرس
ذرت
ذرت
بسته وکیوم 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
نخود فرنگی (فریز)
نخود فرنگی (فریز)
بسته یک کیلویی79,900تومان
اکسپرس
نخود فرنگی (فریز)
نخود فرنگی (فریز)
بسته وکیوم 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
تره فرنگی خرد شده
تره فرنگی خرد شده
بسته 400 گرمی29,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
برگ مو کنسروی
برگ مو کنسروی
بسته 850 گرمی29,900تومان
اکسپرس
فلفل دلمه ای سبز خلالی
فلفل دلمه ای سبز خلالی
بسته 200 گرمی18,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
فلفل دلمه ای سبز نگینی
فلفل دلمه ای سبز نگینی
بسته 200 گرمی18,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
پوره فلفل دلمه ای
پوره فلفل دلمه ای
ظرف 430 گرمی44,900تومان
اکسپرس
حریره سیر
حریره سیر
ظرف 450 گرمی54,900تومان
اکسپرس
حریره سیر و زنجبیل
حریره سیر و زنجبیل
ظرف 130 گرمی35,900تومان
اکسپرس
گردو آسیاب شده
گردو آسیاب شده
بسته 400 گرمی149,900تومان
اکسپرس
کدو حلوایی خرد شده
کدو حلوایی خرد شده
بسته 500 گرمی21,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کدو حلوایی خرد شده
کدو حلوایی خرد شده
بسته یک کیلویی38,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
قارچ بلانچ شده
قارچ بلانچ شده
بسته 450 گرمی85,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
قارچ بلانچ شده
قارچ بلانچ شده
بسته وکیوم 450 گرمی77,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی ترش واش سرخ شده
سبزی ترش واش سرخ شده
بسته نیم کیلویی49,900تومان
اکسپرس
سبزی ترش تره سرخ شده
سبزی ترش تره سرخ شده
بسته نیم کیلویی39,900تومان
اکسپرس
سبزی قورمه سرخ شده شمالی
سبزی قورمه سرخ شده شمالی
بسته 400 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی خردشده فسنجون و اناربیج
سبزی خردشده فسنجون و اناربیج
بسته نیم کیلویی29,900تومان
اکسپرس
سبزی مرغ ترش سرخ شده
سبزی مرغ ترش سرخ شده
بسته 400 گرمی39,900تومان
اکسپرس
 آووکادو خارجی
آووکادو خارجی
بسته 1 عددی59,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
آناناس
آناناس
بسته 1 عددی198,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پرتقال آبگیری شمال
پرتقال آبگیری شمال
بسته 1 کیلویی27,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 لیمو شیرین
لیمو شیرین
بسته 1 کیلویی27,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 سیب سبز ایرانی
سیب سبز ایرانی
بسته 1 کیلویی38,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 هلو کاردی
هلو کاردی
بسته 1 کیلویی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 آلو قرمز (سیاه)
آلو قرمز (سیاه)
بسته 1 کیلویی45,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
موز
موز
بسته 1 کیلویی36,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 انگور بیدانه سفید
انگور بیدانه سفید
بسته 1 کیلویی38,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 انگور بیدانه قرمز
انگور بیدانه قرمز
بسته 1 کیلویی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 توت فرنگی گلخانه ای
توت فرنگی گلخانه ای
بسته 1 کیلویی119,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 تمر هندی شیرین
تمر هندی شیرین
بسته 500 گرمی139,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 تمر هندی ترش
تمر هندی ترش
بسته 500 گرمی125,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
بسته 2 کیلویی98,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
انار
انار
بسته 1 کیلویی34,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
نارنگی
نارنگی
بسته 1 کیلویی23,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 خرمالو کن
خرمالو کن
بسته 2 کیلویی51,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 زنجبیل
زنجبیل
بسته 500 گرمی98,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 سیب زمینی بندر متوسط ممتاز
سیب زمینی بندر متوسط ممتاز
بسته 1 کیلویی6,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 سیب زمینی بندر ریز ممتاز
سیب زمینی بندر ریز ممتاز
بسته 1 کیلویی5,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 سیب زمینی استانبولی
سیب زمینی استانبولی
بسته 1 کیلویی28,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز زرد متوسط
پیاز زرد متوسط
بسته 1 کیلویی7,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز زرد سایز بزرگ
پیاز زرد سایز بزرگ
بسته 1 کیلویی7,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز سفید متوسط
پیاز سفید متوسط
بسته 1 کیلویی7,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز سفید سایز بزرگ
پیاز سفید سایز بزرگ
بسته 1 کیلویی7,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز ریز سفید
پیاز ریز سفید
بسته 1 کیلویی7,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز قرمز متوسط
پیاز قرمز متوسط
بسته 1 کیلویی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 پیاز قرمز درشت
پیاز قرمز درشت
بسته 1 کیلویی10,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گوجه فرنگی بوته‌ای ممتاز
گوجه فرنگی بوته‌ای ممتاز
بسته 1 کیلویی10,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گوجه‌ فرنگی گیلاسی
گوجه‌ فرنگی گیلاسی
بسته 400 گرمی16,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گوجه فرنگی زیتونی
گوجه فرنگی زیتونی
بسته 400 گرمی34,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گوجه فرنگی خوشه ای
گوجه فرنگی خوشه ای
بسته 500 گرمی47,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 خیار قلمی گلخانه‌ ای
خیار قلمی گلخانه‌ ای
بسته 1 کیلویی16,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 خیار سالادی
خیار سالادی
بسته 1 کیلویی8,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 لیمو ترش شیرازی تازه
لیمو ترش شیرازی تازه
بسته 1 کیلویی25,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل دلمه رنگی کاوردار
فلفل دلمه رنگی کاوردار
بسته 1 کیلویی21,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل دلمه رنگی معمولی
فلفل دلمه رنگی معمولی
بسته 1 کیلویی19,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل دلمه رنگی گلخانه ای
فلفل دلمه رنگی گلخانه ای
بسته 1 کیلویی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل دلمه زرد
فلفل دلمه زرد
بسته 1 کیلویی23,900تومان
اکسپرس
 فلفل دلمه قرمز
فلفل دلمه قرمز
بسته 1 کیلویی21,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل کاپی قرمز
فلفل کاپی قرمز
بسته 500 گرمی29,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 فلفل کبابی تند
فلفل کبابی تند
بسته 500 گرمی11,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
قارچ سفید
قارچ سفید
بسته 1 کیلویی58,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
کاهو رسمی نیمه پاک شده ممتاز
کاهو رسمی نیمه پاک شده ممتاز
بسته 1.5 کیلویی36,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 کاهو پیچ نیمه پاک شده ممتاز
کاهو پیچ نیمه پاک شده ممتاز
بسته 1.5 کیلویی39,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 کلم قرمز
کلم قرمز
بسته 1 کیلویی18,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 کلم بروکلی
کلم بروکلی
بسته 1 کیلویی32,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 گل کلم
گل کلم
بسته 1 کیلویی22,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 کلم سفید
کلم سفید
بسته 1 کیلویی14,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
 بلال مکزیکی
بلال مکزیکی
بسته 1 کیلویی26,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید خشک
شوید خشک
بسته 200 گرمی37,900تومان
اکسپرس
نعنا خشک
نعنا خشک
بسته 200 گرمی37,900تومان
اکسپرس
گشنیز خشک
گشنیز خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
جعفری خشک
جعفری خشک
بسته 150 گرمی34,900تومان
اکسپرس
مرزه خشک
مرزه خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
ریحان خشک
ریحان خشک
بسته 180 گرمی36,900تومان
اکسپرس
ترخون خشک
ترخون خشک
بسته 180 گرمی36,900تومان
اکسپرس
شنبلیله خشک
شنبلیله خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
تره خشک
تره خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی پلو خشک
سبزی پلو خشک
بسته 180 گرمی39,900تومان
اکسپرس
سبزی قورمه خشک
سبزی قورمه خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی آش خشک
سبزی آش خشک
بسته 180 گرمی39,900تومان
اکسپرس
سبزی دلمه و کوفته خشک
سبزی دلمه و کوفته خشک
بسته 180 گرمی36,900تومان
اکسپرس
سبزی کوکو خشک
سبزی کوکو خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
سبزی قلیه خشک
سبزی قلیه خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
اسفناج خشک
اسفناج خشک
بسته 180 گرمی34,900تومان
اکسپرس
کاکوتی
کاکوتی
بسته 100 گرمی35,900تومان
اکسپرس
ترشی نازخاتون
ترشی نازخاتون
ظرف 500 گرمی38,900تومان
اکسپرس
ترشی گوجه بندری
ترشی گوجه بندری
ظرف 500 گرمی34,900تومان
اکسپرس
ترشی لیته با بادمجان کبابی
ترشی لیته با بادمجان کبابی
ظرف 500 گرمی29,900تومان
اکسپرس
پیاز ترشی
پیاز ترشی
ظرف 500 گرمی27,900تومان
اکسپرس
ترشی بادمجان مخصوص
ترشی بادمجان مخصوص
ظرف 500 گرمی28,900تومان
اکسپرس
ترشی بامیه
ترشی بامیه
ظرف 550 گرمی29,900تومان
اکسپرس
ترشی لیمو ترش (تند)
ترشی لیمو ترش (تند)
ظرف 500 گرمی59,900تومان
اکسپرس
ترشی بادمجان انگشتی
ترشی بادمجان انگشتی
ظرف 900 گرمی89,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
ترشی لیته شمالی با تخم ریحان
ترشی لیته شمالی با تخم ریحان
ظرف 1 کیلویی59,900تومان
اکسپرس
ترشی لیته شمالی با تخم ریحان
ترشی لیته شمالی با تخم ریحان
ظرف 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
آبلیمو
آبلیمو
بطری 1 لیتری34,900تومان
اکسپرس
آبلیمو
آبلیمو
بطری 1.5 لیتری44,900تومان
اکسپرس
آبلیمو در بطری شیشه ای
آبلیمو در بطری شیشه ای
شیشه 750 سی سی36,900تومان
اکسپرس
آبغوره
آبغوره
بطری 1 لیتری26,900تومان
اکسپرس
آبغوره
آبغوره
بطری 1.5 لیتری29,900تومان
اکسپرس
آبغوره در بطری شیشه ای
آبغوره در بطری شیشه ای
شیشه 750 سی سی29,900تومان
اکسپرس
سرکه سیب
سرکه سیب
بطری 1 لیتری29,900تومان
اکسپرس
سرکه سیب
سرکه سیب
بطری 1.5 لیتری39,900تومان
اکسپرس
سرکه سیب زرد خالص
سرکه سیب زرد خالص
شیشه 750 سی سی36,900تومان
اکسپرس
سرکه سیب در بطری شیشه ای
سرکه سیب در بطری شیشه ای
شیشه 750 سی سی33,900تومان
اکسپرس
سرکه بالزامیک خرما
سرکه بالزامیک خرما
ظرف 250 سی سی29,900تومان
اکسپرس
عصاره قلم
عصاره قلم
ظرف 330 گرمی22,900تومان
اکسپرس
عصاره پای مرغ
عصاره پای مرغ
ظرف 330 گرمی22,900تومان
اکسپرس
رب انار سفت (ملس)
رب انار سفت (ملس)
ظرف 500 گرمی45,900تومان
اکسپرس
رب انار ترش (شیره)
رب انار ترش (شیره)
ظرف 950 گرمی68,900تومان
اکسپرس
رب آلوچه ملس
رب آلوچه ملس
ظرف 950 گرمی39,900تومان
اکسپرس
رب نارنج
رب نارنج
ظرف 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
رب لیمو عمانی(ملس)
رب لیمو عمانی(ملس)
ظرف 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
رب غوره
رب غوره
ظرف 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
رب تمشک
رب تمشک
ظرف 500 گرمی39,900تومان
اکسپرس
تمرهندی
تمرهندی
بسته 250 گرمی22,900تومان
اکسپرس
رب گوجه
رب گوجه
ظرف یک کیلویی49,900تومان
اکسپرس
رب گوجه
رب گوجه
ظرف دو کیلویی89,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
رب گوجه
رب گوجه
ظرف 2.5 کیلویی109,900تومان
ارسال از 1 روز آینده
پوره گوجه فرنگی (فریز)
پوره گوجه فرنگی (فریز)
بسته 530 گرمی22,900تومان
اکسپرس
شیره انگور سیاه
شیره انگور سیاه
ظرف یک کیلویی57,900تومان
اکسپرس
شیره توت
شیره توت
ظرف یک کیلویی58,900تومان
اکسپرس
شیره خرما
شیره خرما
ظرف یک کیلویی56,900تومان
اکسپرس
زیتون بدون هسته
زیتون بدون هسته
ظرف 450 گرمی81,900تومان
اکسپرس
زیتون با هسته
زیتون با هسته
ظرف 450 گرمی57,900تومان
اکسپرس
زیتون با دلار
زیتون با دلار
بسته 450 گرمی108,900تومان
اکسپرس
نبات شاخه زرد
نبات شاخه زرد
بسته 500 گرمی19,900تومان
اکسپرس
نبات چوبی زرد
نبات چوبی زرد
بسته 500 گرمی19,900تومان
اکسپرس
نبات زعفرانی
نبات زعفرانی
بسته یک کیلویی49,900تومان
اکسپرس
کره بادام زمینی
کره بادام زمینی
ظرف 400 گرمی54,900تومان
اکسپرس
کره بادام زمینی
کره بادام زمینی
ظرف 800 گرمی99,900تومان
اکسپرس
ارده کنجد دو آتیشه
ارده کنجد دو آتیشه
ظرف 400 گرمی54,900تومان
اکسپرس
ارده کنجد دو آتیشه
ارده کنجد دو آتیشه
ظرف 800 گرمی99,900تومان
اکسپرس
ارده کنجد یک آتیشه
ارده کنجد یک آتیشه
ظرف 800 گرمی99,900تومان
اکسپرس
روغن حیوانی گاوی کرمانشاهی خالص
روغن حیوانی گاوی کرمانشاهی خالص
ظرف 700 گرمی169,900تومان
اکسپرس
روغن حیوانی گوسفندی 100% خالص
روغن حیوانی گوسفندی 100% خالص
ظرف 350 گرمی109,900تومان
اکسپرس
روغن ارده
روغن ارده
بطری یک لیتری149,900تومان
اکسپرس
روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان
بطری یک لیتری89,900تومان
اکسپرس
روغن کنجد
روغن کنجد
بطری یک لیتری119,900تومان
اکسپرس
روغن زیتون بودار
روغن زیتون بودار
بطری یک لیتری119,900تومان
اکسپرس
روغن زیتون بی بو
روغن زیتون بی بو
بطری یک لیتری99,900تومان
اکسپرس
روغن زیتون اعلا مزه دار شده
روغن زیتون اعلا مزه دار شده
ظرف 300 میلی لیتر42,900تومان
اکسپرس