در حال بارگذاری...

انتخاب محصولات
سبزی قورمه سرخ شده
سبزی قورمه سرخ شده
هر بسته 900 گرمی23,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
 قورمه سرخ شده(فریز شده)
قورمه سرخ شده(فریز شده)
هر بسته 900 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
 قورمه سرخ شده(پرسرخ)
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
هر بسته 550 گرمی23,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
 نعنا جعفری سرخ شده (فریز شده)
نعنا جعفری سرخ شده (فریز شده)
هر بسته 900 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
سبزی قلیه سرخ شده
سبزی قلیه سرخ شده
هر بسته 900 گرمی24,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه سرخ شده
سبزی قورمه سرخ شده
هر ظرف 900 گرمی27,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
هر ظرف 900 گرمی42,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی نعنا جعفری سرخ شده
سبزی نعنا جعفری سرخ شده
هر ظرف 900 گرمی27,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قلیه سرخ شده
سبزی قلیه سرخ شده
هر ظرف 900 گرمی28,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز سرخ شده
لوبیا سبز سرخ شده
هر بسته 800 گرمی24,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
کدو سرخ شده
کدو سرخ شده
هر بسته 900 گرمی23,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان سرخ شده
بادمجان سرخ شده
هر بسته 900 گرمی19,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان حلقه ای سرخ شده
بادمجان حلقه ای سرخ شده
هر بسته 900 گرمی23,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
بادمجان کبابی
بادمجان کبابی
هر بسته یک کیلویی18,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس سرخ شده
کرفس سرخ شده
هر بسته 800 گرمی16,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
هر بسته 600 گرمی14,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
پیاز داغ نگینی
پیاز داغ نگینی
هر بسته 400 گرمی36,800تومان
آماده ارسال
پیاز داغ نگینی اعلا
پیاز داغ نگینی اعلا
هر بسته 400 گرمی43,800تومان
آماده ارسال
پیازداغ خلالی
پیازداغ خلالی
هر بسته 400 گرمی36,800تومان
آماده ارسال
پیاز داغ خلالی اعلا
پیاز داغ خلالی اعلا
هر بسته 400 گرمی43,800تومان
آماده ارسال
سیر داغ
سیر داغ
هر بسته 100 گرمی10,800تومان
آماده ارسال
سبزی آش
سبزی آش
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو
سبزی پلو
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو
سبزی کوکو
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی سوپ
سبزی سوپ
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
جعفری خرد شده
جعفری خرد شده
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
گشنیز خرد شده
گشنیز خرد شده
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی دلمه و کوفته
سبزی دلمه و کوفته
هر بسته 900 گرمی17,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید تازه
شوید تازه
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه
سبزی قورمه
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
نعنا جعفری
نعنا جعفری
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قلیه
سبزی قلیه
هر بسته 900 گرمی7,200تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده
لوبیا سبز خرد شده
هر بسته یک کیلویی21,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
هر بسته یک کیلویی23,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده
کرفس خرد شده
هر بسته یک کیلویی14,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
هر بسته 900 گرمی17,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
غوره پاک شده
غوره پاک شده
هر بسته یک کیلویی29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آلبالو بدون هسته
آلبالو بدون هسته
هر بسته یک کیلویی49,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
باقالی قاتق
باقالی قاتق
هر بسته یک کیلویی18,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
باقالی سبزتازه
باقالی سبزتازه
هر بسته 900 گرمی29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
ذرت
ذرت
هر بسته یک کیلویی19,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
نخود فرنگی تازه
نخود فرنگی تازه
هر بسته یک کیلویی28,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
برگ مو
برگ مو
هر بسته 700 گرمی19,800تومان
آماده ارسال
فلفل دلمه ای سبز خلالی
فلفل دلمه ای سبز خلالی
هر بسته 200 گرمی12,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
فلفل دلمه ای سبز نگینی
فلفل دلمه ای سبز نگینی
هر بسته 200 گرمی12,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
ریواس پاک شده
ریواس پاک شده
هر بسته 400 گرمی22,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
گردو آسیاب شده
گردو آسیاب شده
هر بسته 400 گرمی69,800تومان
آماده ارسال
شوید خشک
شوید خشک
هر بسته 200 گرمی12,800تومان
آماده ارسال
نعنا خشک
نعنا خشک
هر بسته 200 گرمی12,800تومان
آماده ارسال
گشنیز خشک
گشنیز خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
جعفری خشک
جعفری خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
مرزه خشک
مرزه خشک
هر بسته 180 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
ریحان خشک
ریحان خشک
هر بسته 180 گرمی18,800تومان
آماده ارسال
ترخون خشک
ترخون خشک
هر بسته 180 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
شنبلیله خشک
شنبلیله خشک
هر بسته 180 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
تره خشک
تره خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی پلو خشک
سبزی پلو خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی قورمه خشک
سبزی قورمه خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی آش خشک
سبزی آش خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی دلمه و کوفته خشک
سبزی دلمه و کوفته خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی کوکو خشک
سبزی کوکو خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
سبزی قلیه خشک
سبزی قلیه خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
اسفناج خشک
اسفناج خشک
هر بسته 180 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
کاکوتی
کاکوتی
هر بسته 100 گرمی10,800تومان
آماده ارسال
ترشی نازخاتون
ترشی نازخاتون
هر ظرف 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
ترشی فلفل شیرین
ترشی فلفل شیرین
هر ظرف 500 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
ترشی لیته
ترشی لیته
هر ظرف 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
پیاز ترشی
پیاز ترشی
هر ظرف 500 گرمی19,800تومان
آماده ارسال
ترشی بادمجان مخصوص
ترشی بادمجان مخصوص
هر ظرف 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
آلو بخارا خیسانده میکسرشده
آلو بخارا خیسانده میکسرشده
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آلو جنگلی خیسانده میکسرشده
آلو جنگلی خیسانده میکسرشده
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آلوچه خیسانده میکسرشده
آلوچه خیسانده میکسرشده
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
قیسی خیسانده میکسرشده
قیسی خیسانده میکسرشده
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب طالبی
آب طالبی
هر بطری یک و نیم لیتری19,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب هویج
آب هویج
هر بطری یک و نیم لیتری19,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب زرشک
آب زرشک
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب زغال اخته
آب زغال اخته
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب آلبالو
آب آلبالو
هر بطری یک و نیم لیتری29,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب شاتوت
آب شاتوت
هر بطری یک و نیم لیتری35,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آب انار
آب انار
هر بطری یک و نیم لیتری39,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آبلیمو
آبلیمو
هر بطری یک لیتری17,000تومان
آماده ارسال
آبلیمو
آبلیمو
هر بطری یک و نیم لیتری21,000تومان
آماده ارسال
آبغوره
آبغوره
هر بطری یک لیتری15,000تومان
آماده ارسال
آبغوره
آبغوره
هر بطری یک و نیم لیتری19,000تومان
آماده ارسال
سرکه سیب
سرکه سیب
هر بطری یک لیتری16,000تومان
آماده ارسال
سرکه سیب
سرکه سیب
هر ظرف یک و نیم لیتری19,000تومان
آماده ارسال
رب انار ملس
رب انار ملس
هر ظرف یک کیلویی29,800تومان
آماده ارسال
رب انار ترش
رب انار ترش
هر ظرف 900 گرمی29,800تومان
آماده ارسال
رب آلوچه ملس
رب آلوچه ملس
هر ظرف 800 گرمی29,800تومان
آماده ارسال
رب نارنج
رب نارنج
هر ظرف 500 گرمی25,800تومان
آماده ارسال
رب زرشک
رب زرشک
هر ظرف 500 گرمی25,800تومان
آماده ارسال
رب لیمو عمانی
رب لیمو عمانی
هر ظرف 500 گرمی25,800تومان
آماده ارسال
رب ازگیل
رب ازگیل
هر ظرف 500 گرمی25,800تومان
آماده ارسال
تمرهندی
تمرهندی
هر بسته 250 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
رب گوجه
رب گوجه
هر ظرف یک کیلویی27,800تومان
آماده ارسال
رب گوجه
رب گوجه
هر ظرف دو کیلویی49,800تومان
آماده ارسال
شیره انگور سیاه
شیره انگور سیاه
هر ظرف یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شیره توت
شیره توت
هر ظرف یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شیره خرما
شیره خرما
هر ظرف یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
زیتون بدون هسته
زیتون بدون هسته
هر ظرف 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
زیتون با هسته
زیتون با هسته
هر ظرف 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
روغن زیتون بودار اعلا
روغن زیتون بودار اعلا
هر بطری یک لیتری59,800تومان
آماده ارسال
روغن کنجد
روغن کنجد
هر بطری یک لیتری69,800تومان
آماده ارسال
روغن سیاه دانه
روغن سیاه دانه
هر بطری 60 سی سی18,800تومان
آماده ارسال
روغن بادام تلخ
روغن بادام تلخ
هر بطری 30 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
روغن بادام شیرین
روغن بادام شیرین
هر بطری 30 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
روغن تخم کدو
روغن تخم کدو
هر بطری 30 سی سی29,800تومان
آماده ارسال
روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان
هر بطری یک لیتری65,000تومان
آماده ارسال
روغن ارده
روغن ارده
هر بطری یک لیتری75,000تومان
آماده ارسال
روغن نارگیل
روغن نارگیل
هر بطری 60 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
نبات شاخه زرد
نبات شاخه زرد
هر بسته 500 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
نبات چوبی سفید
نبات چوبی سفید
هر بسته 500 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
نبات چوبی زرد
نبات چوبی زرد
هر بسته 500 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
کره بادام زمینی
کره بادام زمینی
هر ظرف 400 گرمی27,000تومان
آماده ارسال
ارده کنجد
ارده کنجد
هر ظرف 400 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
شربت سکنجبین
شربت سکنجبین
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شربت سنتی گل محمدی
شربت سنتی گل محمدی
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شربت سنتی بیدمشک نسترن
شربت سنتی بیدمشک نسترن
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شربت زعفران
شربت زعفران
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شربت بهارنارنج
شربت بهارنارنج
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
شربت نعنا
شربت نعنا
هر بطری یک کیلویی24,800تومان
آماده ارسال
ادویه کاری اعلاء
ادویه کاری اعلاء
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
ادویه مرغ
ادویه مرغ
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
ادویه کتلت
ادویه کتلت
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
ادویه ماهی
ادویه ماهی
هر بسته 100 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
ادویه پلو
ادویه پلو
هر بسته 100 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
ادویه ترشی
ادویه ترشی
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
ادویه سالاد و سس
ادویه سالاد و سس
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
پودر زردچوبه
پودر زردچوبه
هر بسته 100 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
پودر دارچین
پودر دارچین
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
چوب دارچین
چوب دارچین
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
پودر پاپریکا
پودر پاپریکا
هر بسته 100 گرمی6,000تومان
آماده ارسال
پودر فلفل قرمز
پودر فلفل قرمز
هر بسته 100 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
پودر فلفل سیاه
پودر فلفل سیاه
هر بسته 100 گرمی10,800تومان
آماده ارسال
دانه فلفل سیاه
دانه فلفل سیاه
هر بسته 100 گرمی10,800تومان
آماده ارسال
پودر فلفل سفید
پودر فلفل سفید
هر بسته 100 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
دانه فلفل سفید
دانه فلفل سفید
هر بسته 100 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
پودر زیره سبز
پودر زیره سبز
هر بسته 100 گرمی13,800تومان
آماده ارسال
دانه زیره سبز
دانه زیره سبز
هر بسته 100 گرمی13,800تومان
آماده ارسال
دانه هل سبز
دانه هل سبز
هر بسته 50 گرمی49,800تومان
آماده ارسال
پودر سیر
پودر سیر
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
سیر خشک
سیر خشک
هر بسته 100 گرمی11,800تومان
آماده ارسال
پودر موسیر خالص
پودر موسیر خالص
هر بسته 100 گرمی21,800تومان
آماده ارسال
موسیر خشک
موسیر خشک
هر بسته 100 گرمی21,800تومان
آماده ارسال
پودر پیاز
پودر پیاز
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
پیاز خشک خلالی
پیاز خشک خلالی
هر بسته 100 گرمی5,800تومان
آماده ارسال
پودر گلپر
پودر گلپر
هر بسته 100 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
پودر آویشن
پودر آویشن
هر بسته 100 گرمی14,800تومان
آماده ارسال
پودر انبه
پودر انبه
هر بسته 100 گرمی3,800تومان
آماده ارسال
پودر خردل
پودر خردل
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
پودر زنجبیل
پودر زنجبیل
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
زنجبیل خشک
زنجبیل خشک
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
سماق قرمز
سماق قرمز
هر بسته 100 گرمی8,800تومان
آماده ارسال
لیمو عمانی ایرانی
لیمو عمانی ایرانی
هر بسته 150 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
سیاه دانه
سیاه دانه
هر بسته 100 گرمی7,800تومان
آماده ارسال
لیمو عمانی پرک شده
لیمو عمانی پرک شده
هر بسته 75 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
کنجد خام
کنجد خام
هر بسته 100 گرمی5,800تومان
آماده ارسال
کنجد با پوست
کنجد با پوست
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
برگ بو
برگ بو
هر بسته 25 گرمی6,000تومان
آماده ارسال
بهارنارنج
بهارنارنج
هر بسته 50 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
غنچه گل سرخ
غنچه گل سرخ
هر بسته 50 گرمی13,800تومان
آماده ارسال
 گل نسترن
گل نسترن
هر بسته 50 گرمی13,800تومان
آماده ارسال
به لیمو خشک
به لیمو خشک
هر بسته 50 گرمی8,000تومان
آماده ارسال
گرد غوره
گرد غوره
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
وانیل100% خالص
وانیل100% خالص
هر بسته 10 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
بکینگ پودر
بکینگ پودر
هر بسته 100 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
پودر ژلاتین
پودر ژلاتین
هر بسته 100 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
برگ ژلاتین
برگ ژلاتین
هر بسته 4 برگی15,800تومان
آماده ارسال
ریشه جینسینگ
ریشه جینسینگ
هر بسته 50 گرمی65,800تومان
آماده ارسال
پودرکاکائو اعلاء
پودرکاکائو اعلاء
هر بسته 200 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
خلال پوست پرتقال خشک
خلال پوست پرتقال خشک
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
خلال پرتقال تازه شیرین شده
خلال پرتقال تازه شیرین شده
هر بسته 250 گرمی19,800تومان
آماده ارسال
پودر نان (سوخاری)
پودر نان (سوخاری)
هر بسته 500 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
آرد نخودچی
آرد نخودچی
هر بسته 200 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
آرد ذرت
آرد ذرت
هر بسته 250 گرمی3,800تومان
آماده ارسال
آرد برنج
آرد برنج
هر بسته 800 گرمی19,800تومان
آماده ارسال
نشاسته ذرت
نشاسته ذرت
هر بسته 800 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
پودر نارگیل
پودر نارگیل
هر بسته 100 گرمی5,800تومان
آماده ارسال
پودر نخود خام
پودر نخود خام
هر بسته 500 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
 سنگ نمک خرد شده
سنگ نمک خرد شده
هر بسته 500 گرمی2,500تومان
آماده ارسال
نمک دریا
نمک دریا
هر بسته 2 کیلویی5,500تومان
آماده ارسال
زعفران اعلای فرهیخته
زعفران اعلای فرهیخته
هر ظرف 1 مثقالی63,800تومان
آماده ارسال
گرده گل
گرده گل
هر بسته 100 گرمی33,800تومان
آماده ارسال
پودر گوجه فرنگی
پودر گوجه فرنگی
هر بسته 100 گرمی19,800تومان
آماده ارسال
حنا
حنا
هر بسته 500 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
برگ آلوورا
برگ آلوورا
هر بسته 1 برگی5,000تومان
آماده ارسال
برگ اکالیپتوس خشک
برگ اکالیپتوس خشک
هر بسته 100 گرمی5,000تومان
آماده ارسال