در حال بارگذاری...

سبزی قورمه سرخ شده
سبزی قورمه سرخ شده
هر بسته یک کیلویی20,000تومان
ارسال از 2 روز آینده
 قورمه سرخ شده(فریز شده)
قورمه سرخ شده(فریز شده)
هر بسته یک کیلویی20,000تومان
آماده ارسال
 قورمه سرخ شده(پرسرخ)
قورمه سرخ شده(پرسرخ)
هر بسته 600 گرمی20,000تومان
ارسال از 2 روز آینده
سبزی قلیه سرخ شده
سبزی قلیه سرخ شده
هر بسته یک کیلویی21,800تومان
ارسال از 2 روز آینده
لوبیا سبز سرخ شده
لوبیا سبز سرخ شده
هر بسته 800 گرمی13,800تومان
ارسال از 2 روز آینده
کدو سرخ شده
کدو سرخ شده
هر بسته یک کیلویی16,500تومان
ارسال از 2 روز آینده
بادمجان سرخ شده
بادمجان سرخ شده
هر بسته یک کیلویی18,500تومان
ارسال از 2 روز آینده
بادمجان حلقه ای سرخ شده
بادمجان حلقه ای سرخ شده
هر بسته یک کیلویی19,500تومان
ارسال از 2 روز آینده
بادمجان کبابی
بادمجان کبابی
هر بسته یک کیلویی17,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس سرخ شده
کرفس سرخ شده
هر بسته یک کیلویی16,000تومان
ارسال از 2 روز آینده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
کرفس و نعنا جعفری سرخ شده
هر بسته 600 گرمی13,800تومان
ارسال از 2 روز آینده
پیاز داغ نگینی کم سرخ
پیاز داغ نگینی کم سرخ
هر بسته 400 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
پیاز داغ نگینی
پیاز داغ نگینی
هر بسته 450 گرمی27,800تومان
آماده ارسال
پیازداغ خلالی کم سرخ
پیازداغ خلالی کم سرخ
هر بسته 400 گرمی23,800تومان
آماده ارسال
پیاز داغ خلالی
پیاز داغ خلالی
هر بسته 450 گرمی27,800تومان
آماده ارسال
سیر داغ
سیر داغ
هر بسته 100 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
سبزی آش
سبزی آش
هر بسته ۹۰۰ گرمی6,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی پلو
سبزی پلو
هر بسته ۹۰۰ گرمی6,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی کوکو
سبزی کوکو
هر بسته ۹۰۰ گرمی6,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
اسفناج خرد شده
اسفناج خرد شده
هر بسته ۹۰۰ گرمی8,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید تازه
شوید تازه
هر بسته ۹۰۰ گرمی6,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
سبزی قورمه
سبزی قورمه
هر بسته ۹۰۰ گرمی6,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده
لوبیا سبز خرد شده
هر بسته یک کیلویی11,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
لوبیا سبز خرد شده مخصوص خوراک
هر بسته یک کیلویی11,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
کرفس خرد شده
کرفس خرد شده
هر بسته یک کیلویی12,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج خلالی
هویج خلالی
هر بسته یک کیلویی9,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
هویج نگینی
هویج نگینی
هر بسته یک کیلویی9,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
مخلوط هویج، نخود فرنگی و ذرت
هر بسته یک کیلویی18,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
غوره پاک شده
غوره پاک شده
هر بسته یک کیلویی26,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
آلبالو بدون هسته
آلبالو بدون هسته
هر بسته یک کیلویی41,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
باقالی قاتق
باقالی قاتق
هر بسته یک کیلویی17,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
باقالی سبز
باقالی سبز
هر بسته 900 گرمی25,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
ذرت
ذرت
هر بسته یک کیلویی18,800تومان
ارسال از 1 روز آینده
نخود فرنگی
نخود فرنگی
هر بسته یک کیلویی18,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
تره فرنگی خرد شده
تره فرنگی خرد شده
هر بسته 400 گرمی15,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
شوید خشک
شوید خشک
هر بسته 200 گرمی12,800تومان
آماده ارسال
نعنا خشک
نعنا خشک
هر بسته 200 گرمی11,800تومان
آماده ارسال
گشنیز خشک
گشنیز خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
جعفری خشک
جعفری خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
مرزه خشک
مرزه خشک
هر بسته 180 گرمی17,000تومان
آماده ارسال
ریحان خشک
ریحان خشک
هر بسته 180 گرمی18,000تومان
آماده ارسال
ترخون خشک
ترخون خشک
هر بسته 180 گرمی17,000تومان
آماده ارسال
شنبلیله خشک
شنبلیله خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
تره خشک
تره خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی پلو خشک
سبزی پلو خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی قورمه خشک
سبزی قورمه خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی آش خشک
سبزی آش خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی دلمه و کوفته خشک
سبزی دلمه و کوفته خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی کوکو خشک
سبزی کوکو خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
سبزی قلیه خشک
سبزی قلیه خشک
هر بسته 180 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
کاکوتی
کاکوتی
هر بسته 100 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
ترشی نازخاتون
ترشی نازخاتون
هر ظرف 500 گرمی14,000تومان
آماده ارسال
ترشی فلفل شیرین
ترشی فلفل شیرین
هر ظرف 500 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
ترشی لیته
ترشی لیته
هر ظرف 500 گرمی14,000تومان
آماده ارسال
ترشی بادمجان مخصوص
ترشی بادمجان مخصوص
هر ظرف 500 گرمی14,000تومان
آماده ارسال
آبلیمو
آبلیمو
هر بطری یک لیتری17,000تومان
آماده ارسال
آبغوره
آبغوره
هر بطری یک لیتری16,000تومان
آماده ارسال
سرکه سیب
سرکه سیب
هر بطری یک لیتری14,000تومان
آماده ارسال
رب انار ملس
رب انار ملس
هر ظرف 900 گرمی29,800تومان
آماده ارسال
رب انار ترش
رب انار ترش
هر ظرف 900 گرمی29,800تومان
آماده ارسال
رب گوجه
رب گوجه
هر ظرف یک کیلویی21,800تومان
آماده ارسال
رب گوجه
رب گوجه
هر ظرف 2500 گرمی50,000تومان
آماده ارسال
شیره انگور سیاه
شیره انگور سیاه
هر ظرف 900 گرمی24,800تومان
آماده ارسال
شیره توت
شیره توت
هر ظرف ۹۰۰ گرمی24,800تومان
آماده ارسال
شیره خرما
شیره خرما
هر ظرف ۹۰۰ گرمی24,800تومان
آماده ارسال
زیتون بدون هسته
زیتون بدون هسته
هر ظرف 500 گرمی17,000تومان
آماده ارسال
زیتون با هسته درشت
زیتون با هسته درشت
هر ظرف 500 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
زیتون با هسته ریز
زیتون با هسته ریز
هر ظرف 500 گرمی11,000تومان
آماده ارسال
روغن زیتون بودار اعلا
روغن زیتون بودار اعلا
هر بطری یک لیتری49,000تومان
آماده ارسال
روغن کنجد
روغن کنجد
هر بطری یک لیتری65,000تومان
آماده ارسال
روغن سیاه دانه
روغن سیاه دانه
هر بطری 60 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
روغن بادام تلخ
روغن بادام تلخ
هر بطری 30 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
روغن بادام شیرین
روغن بادام شیرین
هر بطری 30 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
روغن تخم کدو
روغن تخم کدو
هر بطری 30 سی سی28,000تومان
آماده ارسال
روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان
هر بطری یک لیتری65,000تومان
آماده ارسال
روغن ارده
روغن ارده
هر بطری یک لیتری75,000تومان
آماده ارسال
روغن نارگیل
روغن نارگیل
هر بطری 60 سی سی18,000تومان
آماده ارسال
تمرهندی
تمرهندی
هر بسته 250 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی
هر بسته 500گرمی5,800تومان
آماده ارسال
نبات چوبی سفید
نبات چوبی سفید
هر بسته 500 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
نبات چوبی زعفرانی
نبات چوبی زعفرانی
هر بسته 500 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
نبات زعفرانی تخته ای اعلاء
نبات زعفرانی تخته ای اعلاء
هر بسته 250 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
ادویه کاری اعلاء
ادویه کاری اعلاء
هر بسته 100 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
ادویه مرغ
ادویه مرغ
هر بسته 100 گرمی9,500تومان
آماده ارسال
ادویه ترشی
ادویه ترشی
هر بسته 100 گرمی8,500تومان
آماده ارسال
ادویه سالاد و سس
ادویه سالاد و سس
هر بسته 100گرمی8,500تومان
آماده ارسال
پودر زردچوبه
پودر زردچوبه
هر بسته 100 گرمی3,800تومان
آماده ارسال
پودر دارچین
پودر دارچین
هر بسته 100 گرمی8,000تومان
آماده ارسال
چوب دارچین
چوب دارچین
هر بسته 100 گرمی8,000تومان
آماده ارسال
پودر پاپریکا
پودر پاپریکا
هر بسته 100 گرمی6,000تومان
آماده ارسال
پودر فلفل قرمز
پودر فلفل قرمز
هر بسته 100 گرمی3,500تومان
آماده ارسال
پودر فلفل سیاه
پودر فلفل سیاه
هر بسته 100 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
دانه فلفل سیاه
دانه فلفل سیاه
هر بسته 100 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
پودر فلفل سفید
پودر فلفل سفید
هر بسته 100 گرمی14,500تومان
آماده ارسال
دانه فلفل سفید
دانه فلفل سفید
هر بسته 100 گرمی14,500تومان
آماده ارسال
پودر زیره سبز
پودر زیره سبز
هر بسته 100 گرمی12,000تومان
آماده ارسال
دانه زیره سبز
دانه زیره سبز
هر بسته 100 گرمی12,000تومان
آماده ارسال
دانه هل سبز
دانه هل سبز
هر بسته 75 گرمی41,800تومان
آماده ارسال
پودر سیر
پودر سیر
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
پودر موسیر خالص
پودر موسیر خالص
هر بسته 100 گرمی19,000تومان
آماده ارسال
موسیر خشک
موسیر خشک
هر بسته 100 گرمی19,000تومان
آماده ارسال
پودر پیاز
پودر پیاز
هر بسته 100 گرمی5,000تومان
آماده ارسال
پیاز خشک خلالی
پیاز خشک خلالی
هر بسته 100 گرمی5,000تومان
آماده ارسال
پودر گلپر
پودر گلپر
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
پودر آویشن
پودر آویشن
هر بسته 100 گرمی12,000تومان
آماده ارسال
پودر انبه
پودر انبه
هر بسته 100 گرمی3,500تومان
آماده ارسال
پودر خردل
پودر خردل
هر بسته 100 گرمی5,500تومان
آماده ارسال
پودر زنجبیل
پودر زنجبیل
هر بسته 100 گرمی7,500تومان
آماده ارسال
زنجبیل خشک
زنجبیل خشک
هر بسته 100 گرمی7,500تومان
آماده ارسال
سماق قرمز
سماق قرمز
هر بسته 100 گرمی4,800تومان
آماده ارسال
لیمو عمانی ایرانی
لیمو عمانی ایرانی
هر بسته 150 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
سیاه دانه
سیاه دانه
هر بسته 100 گرمی6,800تومان
آماده ارسال
لیمو عمانی پرک شده
لیمو عمانی پرک شده
هر بسته 75 گرمی16,800تومان
آماده ارسال
کنجد خام
کنجد خام
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
کنجد با پوست
کنجد با پوست
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
برگ بو
برگ بو
هر بسته 25 گرمی6,000تومان
آماده ارسال
بهارنارنج
بهارنارنج
هر بسته 50 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
غنچه گل سرخ
غنچه گل سرخ
هر بسته 50 گرمی11,500تومان
آماده ارسال
 گل نسترن
گل نسترن
هر بسته 50 گرمی11,500تومان
آماده ارسال
به لیمو خشک
به لیمو خشک
هر بسته 50 گرمی8,000تومان
آماده ارسال
گوجه فرنگی خشک
گوجه فرنگی خشک
هر بسته 100 گرمی15,000تومان
ارسال از 1 روز آینده
تخم شربتی
تخم شربتی
هر بسته 100 گرمی3,000تومان
آماده ارسال
تخم خرفه
تخم خرفه
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
خاک شیر
خاک شیر
هر بسته 100 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
گرد غوره
گرد غوره
هر بسته 100 گرمی5,500تومان
آماده ارسال
وانیل100% خالص
وانیل100% خالص
هر بسته 10 گرمی5,500تومان
آماده ارسال
بکینگ پودر
بکینگ پودر
هر بسته 100 گرمی3,800تومان
آماده ارسال
پودر ژلاتین
پودر ژلاتین
هر بسته 100 گرمی15,000تومان
آماده ارسال
برگ ژلاتین
برگ ژلاتین
هر بسته 4 برگی10,000تومان
آماده ارسال
مایه خمیر
مایه خمیر
هر بسته 100 گرمی3,500تومان
آماده ارسال
ترخینه
ترخینه
هر بسته 500 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
ریشه جینسینگ
ریشه جینسینگ
هر بسته 500 گرمی61,800تومان
آماده ارسال
پودرکاکائو اعلاء
پودرکاکائو اعلاء
هر بسته 200 گرمی20,000تومان
آماده ارسال
شاهدانه درشت
شاهدانه درشت
هر بسته 500 گرمی18,000تومان
آماده ارسال
تخم کتان خوراکی
تخم کتان خوراکی
هر بسته 250 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
خلال پوست پرتقال خشک
خلال پوست پرتقال خشک
هر بسته 100 گرمی6,000تومان
آماده ارسال
پودر نان (سوخاری)
پودر نان (سوخاری)
هر بسته 500 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
آرد نخوچی
آرد نخوچی
هر بسته 200 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
آرد ذرت
آرد ذرت
هر بسته 250 گرمی3,000تومان
آماده ارسال
آرد برنج
آرد برنج
هر بسته 800 گرمی12,000تومان
آماده ارسال
کندور خوراکی
کندور خوراکی
هر بسته 100 گرمی20,000تومان
آماده ارسال
پودر نارگیل
پودر نارگیل
هر بسته 100 گرمی5,000تومان
آماده ارسال
 سنگ نمک خرد شده
سنگ نمک خرد شده
هر بسته 500 گرمی1,500تومان
آماده ارسال
زعفران اعلای فرهیخته
زعفران اعلای فرهیخته
هر ظرف 1 مثقالی48,000تومان
آماده ارسال
حنا
حنا
هر بسته 500 گرمی8,000تومان
آماده ارسال
برگ آلوورا
برگ آلوورا
هر بسته 1 برگی5,000تومان
آماده ارسال
برگ اکالیپتوس خشک
برگ اکالیپتوس خشک
هر بسته 100 گرمی5,000تومان
آماده ارسال
عدس اردبیل
عدس اردبیل
هر بسته 900 گرمی9,800تومان
آماده ارسال
عدس پخته شده
عدس پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
عدس ریز
عدس ریز
هر بسته 900 گرمی9,000تومان
آماده ارسال
لوبیا سفید
لوبیا سفید
هر بسته 900 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
لوبیا سفید پخته شده
لوبیا سفید پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
هر بسته 900 گرمی11,800تومان
آماده ارسال
لوبیا قرمز پخته شده
لوبیا قرمز پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا چشم بلبلی
لوبیا چشم بلبلی
هر بسته 900 گرمی17,800تومان
آماده ارسال
لوبیا چشم بلبلی پخته شده
لوبیا چشم بلبلی پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
لوبیا چیتی
لوبیا چیتی
هر بسته 900 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
لوبیا چیتی پخته شده
لوبیا چیتی پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
نخود کرمانشاه
نخود کرمانشاه
هر بسته 900 گرمی13,800تومان
آماده ارسال
نخود پخته شده
نخود پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
سویا
سویا
هر بسته 900 گرمی7,000تومان
آماده ارسال
لپه
لپه
هر بسته 900 گرمی12,000تومان
آماده ارسال
لپه پخته شده
لپه پخته شده
هر بسته 450 گرمی10,500تومان
ارسال از 1 روز آینده
باقالی زرد
باقالی زرد
هر بسته 900 گرمی21,800تومان
آماده ارسال
باقالی خشک با پوست
باقالی خشک با پوست
هر بسته 800 گرمی11,800تومان
آماده ارسال
جو پرک
جو پرک
هر بسته 500 گرمی3,000تومان
آماده ارسال
جو پوست کنده
جو پوست کنده
هر بسته 900 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
بلغور جو
بلغور جو
هر بسته 900 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده
هر بسته 900 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
گندم پرک
گندم پرک
هر بسته 900 گرمی5,800تومان
آماده ارسال
بلغور گندم
بلغور گندم
هر بسته 900 گرمی4,500تومان
آماده ارسال
آلو شابلون خشک
آلو شابلون خشک
هر بسته 200 گرمی33,000تومان
آماده ارسال
کیوی خشک
کیوی خشک
هر بسته 200 گرمی26,000تومان
آماده ارسال
خرمالو خشک
خرمالو خشک
هر بسته 200 گرمی24,000تومان
آماده ارسال
برگه زردآلو طبیعی خشک
برگه زردآلو طبیعی خشک
هر بسته 300 گرمی22,000تومان
آماده ارسال
موز خشک
موز خشک
هر بسته 200 گرمی48,000تومان
آماده ارسال
آناناس خشک
آناناس خشک
هر بسته 200 گرمی68,000تومان
آماده ارسال
آلو بخارا هسته درشت
آلو بخارا هسته درشت
هر بسته 400 گرمی32,000تومان
آماده ارسال
آلو بخارا هسته ریز
آلو بخارا هسته ریز
هر بسته 400 گرمی32,000تومان
آماده ارسال
برگه قیسی
برگه قیسی
هر بسته 300 گرمی23,000تومان
آماده ارسال
آلو جنگلی ترش
آلو جنگلی ترش
هر بسته 400 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
آلو جنگلی ترش و شور
آلو جنگلی ترش و شور
هر بسته 400 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
آلو برقانی
آلو برقانی
هر بسته 400 گرمی16,000تومان
آماده ارسال
پفک هندی لوله ای
پفک هندی لوله ای
هر بسته 200 گرمی7,500تومان
آماده ارسال
پفک هندی مشبک
پفک هندی مشبک
هر بسته 200 گرمی7,500تومان
آماده ارسال
ذرت پاپ کورنی
ذرت پاپ کورنی
هر بسته 900 گرمی15,800تومان
آماده ارسال
زرشک
زرشک
هر بسته 450 گرمی23,000تومان
آماده ارسال